skip to Main Content

Millores en fabricació

 • Reduïr el cost unitari de fabricació.
 • Fer front al repte d’augmentar la producció i disminuir els temps d’entrega mantenint la qualitat.

Treballem amb l’anàlisis del seu procés de fabricació; detectant colls de botella, operacions manuals, interrupcions en els processos i temps morts.

Després de l’anàlisis, els nostres experts col·laboraran estretament amb el client en la gestió de recursos, així com en els processos de muntatge i verificació, incrementant la productivitat de la línia de fabricació.

 • Auditoria de proveedors interna. Millora en la recepció de materials i control de qualitat d’entrada.
 • Selecció de nous proveeïdors.
 • Reducció del temps per unitat, incloent:
  • Automatització del procés de muntatge, eliminació del treball manual.
  • Modificació del disseny, optimitzant el fluxe de materials.
  • Creació d’eines de verificació ( llit de punxes, software per a l’automatització d’estacions de test).
 • Redisseny del product, obtenint:
  • Millor fabricabilitat LEAN.
  • Reducció de cost dels materials de fabricació (BOM).
Back To Top