skip to Main Content

Dispositius electrònics ferroviaris

  • Dispositius electrònics de processament, senyalització i comunicació.
  • Equipaments de seguretat o auxiliars. Comprenent qualsevol nivell d’integrament de Seguretat (SIL) des de SIL0 a SIL4.

Involucració en cada una de les fases del cicle de vida en V, des de la concepció de la idea i la especificació fins a la fabricació, instal·lació i validació.

Gestió de RAMS d’acord amb CENELEC EN 50126

  • Gestió de qualitat. Certificat ISO 9001:2015.
  • Gestió de seguretat: registre de riscs (hazard log), verificació i validació de seguretat.
  • Disseny de seguretat tècnica i funcional d’acord amb CENELEC EN 50129:2003.
  • Model de desenvolupament software implantat: gestió de requisits, control de qualitat del software, V&V, control de la configuració i gestió de canvis.
  • Sistemes operatius en temps real (RTOS) i desplegament d’aplicacions.
  • Multiprocessadors redundants compatibles amb arquitectures 2 de 2 (2oo2) i 2 de 3 (2oo3).
Back To Top