skip to Main Content

Display customitzat

En resposta a la creixent demanda d’aplicacions gràfiques sobre displays podem desenvolupar un sistema embegut gràfic personalitzat.

 • CPU principal basat en microcontroladors i processadors d’alt rendiment.
 • Control·lador de supervisió dedicat a funcions de seguretat basat en MCUs o FPGA.
 • Múltiples tipus de dispositius de memòria externa (DDR3, MLC y eMMC).
 • Suport de interfície gràfic RGB i LVDS.
 • Interfície de connectivitat flexible (I2C, SPI, CAN, USB, ETHERNET).
 • Amplificador d’audio i entrades de vídeo.
 • Rellotge en temps real amb bateria de suport.
 • Suport per a rangs de temperatura comercial, industrial o automoció.
 • Sistema operatiu de la CPU principal basat en Linux Embegut.
 • Software dedicat per aplicacions de seguretat
 • Àmplia gamma de mides (por exemple: 7”, 4.3”, 2.4”).
 • Suport de tecnologia tàctil PCAP.
 • Creació del model 3D de la PCB per garantir el seu assemblatge en el xassís mecànic del client.
 • Desenvolupament de pantalla personalitzada d’acord a la Directiva EMC.

Back To Top