skip to Main Content

Desenvolupament de producte electrònic

A la Divisió d’Enginyeria de K-LAGAN disposem d’un equip d’experts en electrònica capaços d’assumir la responsabilitat de dur a terme, en la seva totalitat o parcialment, el desenvolupament de productes electrònics.

Sota uns estrictes criteris que assegurin la qualitat dels processos realitzats, treballem en base a uns requisits previs establerts pel client, que després desenvolupem

seguint un sistema de lliuraments parcials i sessions periòdiques de seguiment amb el client. Així mateix, el client, present sempre en tot el procés, aprova els mètodes de validació.

Abastem des del disseny d’esquemàtics, PCB i packaging; fins al subministrament de prototips i fins i tot la fabricació a gran escala.

ALTRES SERVEIS QUE OFERIM

Back To Top