skip to Main Content
L’entrevista, Amor A Primera Vista

L’entrevista, amor a primera vista

Són molts els articles en els quals es donen les pautes principals per superar positivament una entrevista de treball. Com comportar-nos, quin llenguatge verbal i no verbal hem d’emprar, quina informació hem de preparar prèviament… en definitiva, quines són les claus per impressionar a l’entrevistador/a i ser el candidat/a seleccionat/da per al lloc.

No obstant això, encara que aquestes claus haurien de ser tingudes sempre en consideració, en segons quins tipus de sectors, posicions i circumstàncies de cada empresa i projecte, tot això està molt lluny de la realitat. Els/les reclutadors/es es barallen per aconseguir el/la millor candidat/a per a les seves vacants, basant-se principalment en els requisits tècnics del lloc i la necessitat del seu client, intern o extern. En aquest sentit, ens trobem amb el cas contrari, entrevistadors/es que han d’impressionar als seus potencials candidats/es, atraient-los perquè vulguin concedir-los una trobada i així vendre’ls, literalment, una posició, un projecte, una millora per al futur del treballador/a i que, d’aquesta manera, es plantegi el canvi professional que probablement no estava buscant.

En termes generals, en funció del lloc que tinguem o pretenguem tenir, en quin sector ens moguem i quines siguin les nostres circumstàncies personals, ens convertirem en algú que haurà d’enginyar-se-les per convèncer en un procés de selecció o, d’altra banda, en algú que anirà a l’entrevista per escoltar i deixar-se seduir sense haver d’esforçar-se per impressionar massa. La percepció en ambdues situacions per als diferents interlocutors serà molt diferent, arribant a tornar-se incòmoda i, en alguns casos, fins i tot, forçada.

Després d’un incomptable número d’entrevistes al llarg de la meva trajectòria i, havent-me trobat amb les dues cares de la moneda, tinc molt clar que una entrevista es tracta d’una reunió molt més simple del que s’ha comentat fins ara.

Una entrevista de treball podria equiparar-se a una primera cita en la qual tots dos decidirem, a partir d’informacions bàsiques però determinants, si tenim aspectes en comú i podem col·laborar conjuntament i a llarg termini. O, per contra, la nostra trobada acabarà en una conversa cordial en la qual hem vist que actualment no encaixem.

La entrevista, amor a primera vistaÉs per això pel que, encara que hàgim de seguir les pautes bàsiques de l’entrevista (preparació, estudi del currículum, explicació de l’empresa i projecte, vestimenta,…) hem de plantejar-la d’una manera menys protocol·lària i simplement conversar com dues persones que busquen objectius comuns en una mateixa reunió. Sent sincers/es, oberts/es, clars/es, mostrant el que podem oferir, els nostres interessos, limitacions,… buscant aquest feeling entre tots dos, podrem transformar un moment que podria arribar a ser estressant, en un molt més relaxat i amb millors resultats.

En aquest sentit, el procés de venda i diferenciació s’ha de donar en les dues direccions. Com a representant de l’organització, oferiré tota la informació rellevant de l’empresa i projecte perquè el meu candidat/a decideixi decantar-se per mi abans que per altres propostes i, com a candidat/a, mostraré també les fortaleses i habilitats que em diferencien dels altres.

No es tracta d’una relació de superioritat o inferioritat en un o altre sentit, sinó d’una relació entre iguals que presentaran el millor de si mateixos per trobar punts comuns, sempre tenint clars els seus interessos i el que busquen o esperen de la reunió.

És a dir, intentaré agradar a l’altre/a validant si també m’agrada i encaixa amb el que busco.

És per això que és important mantenir en tot moment l’escolta activa i la capacitat d’anàlisi; ser honestos/es, plantejar els nostres interessos sense por, estar oberts/es a noves propostes i, si no coincidim, potser en un futur els nostres camins podrien encreuar-se de nou.

Tant si ets entrevistador/a com candidat/a, el meu consell és que, tot i que segueixis les pautes bàsiques de l’entrevista i persegueixis els teus objectius, et reuneixis mantenint la ment oberta, sense por a sortir dels protocols, a preguntar-li a l’altre/a què vol i què pensa de la teva proposta, a mostrar-te d’una manera sincera i propera. Al final, una entrevista no és més que una conversa entre adults que busquen col·laborar i qui sap? Potser sorgeixi l’amor!

Escrito por Cristina MorenoCristina Moreno

Talent Acquisition Global Manager

Back To Top