skip to Main Content
Factors Decisius Per Afrontar Un Canvi Professional

Factors decisius per afrontar un canvi professional

Quan comencem un procés de recerca de feina, el primer que hauríem d’identificar és el motiu que ens porta a buscar un canvi:

Canviarem d’empresa per fer la mateixa feina?
Les raons són purament econòmiques?
No hi ha possibilitat de creixement a la nostra empresa?

Si tenim ben identificada la principal raó, podrem iniciar la recerca de feina amb més garanties de que el nou lloc de treball anirà en la direcció que esperàvem.

Un cop decidits a canviar, encara que pugui semblar una obvietat, és imprescindible tenir un bon CV actualitzat o, si més no, un perfil ben cuidat en les nostres xarxes socials professionals. Tenir una xarxa de contactes ben elaborada ens permetrà accedir a informació (formacions, ofertes de feina, fòrums de debat, bibliografia,… etc.) que pot aportar-nos idees, coneixements i contactes. En resum, ens donarà una visió més àmplia de l’àrea/sector a que volem aspirar.

Seguint amb el CV, sembla que el camí més fàcil pugui ser exagerar en el nostre currículum per augmentar les possibilitats d’accedir al lloc desitjat. Però siguem realistes… en el millor dels casos, durant la primera entrevista es detectarà l’experiència real i, en el pitjor dels casos, una vegada estiguem al nostre nou lloc de treball, es posarà de manifest la falta d’experiència. En comptes de recórrer a l’exageració, doncs, per què no fem evidents altres qualitats que posseïm per fer front a alguns dels requisits detallats a l’oferta? Un cop més, cal dirigir l’esforç en conèixer-nos millor i saber què esperem i què podem aportar.

Un altre aspecte molt rellevant a l’hora de sospesar la idea d’un canvi de treball són les expectatives econòmiques. No és la meva intenció restar importància a aquest aspecte, ja que és un dels elements més valorats en una feina, però, hem d’anar amb compte a l’hora de posar les condicions econòmiques com la principal raó per canviar. Si estem buscant un canvi… ¿és només una qüestió econòmica? Evidentment, podria donar-se el cas que la resposta fos que sí, no obstant, el més probable és que hi hagi altres motius acompanyant aquesta raó: un projecte més atractiu, possibilitats de desenvolupament real o un millor ambient de treball. Aquestes tres, entre altres raons, és molt possible que prevalguin per sobre d’una raó estrictament econòmica, ja que probablement la millora de condicions econòmiques vagi associada a trobar una empresa amb les característiques esmentades anteriorment.

En empreses com K-LAGAN, on oferim una gran diversitat de projectes, els/les empleats/des poden fàcilment aspirar a evolucionar en les seves carreres professionals i explorar nous llocs de treball i sectors. En aquests casos, els factors a tenir en compte per al canvi, a més d’informar internament a l’empresa de les expectatives, serien els mateixos.

Si sabem bé el motiu de voler un canvi professional i tenim un CV i uns perfils a les xarxes socials professionals actualitzats i honestos en relació amb la nostra experiència i capacitats, no creieu, doncs, que a mig-llarg termini el resultat del canvi pot tenir un impacte molt més positiu?

Escrit per Xavier MoragregaCristina Moreno

Talent Acquisition

Back To Top