skip to Main Content
Estratègies De Gamificació

Estratègies de Gamificació

A qui no li agrada jugar? Més enllà d’en el nostre temps lliure, en el terreny laboral també hi ha lloc per a la diversió, l’oci i l’entreteniment. I aquí és on entra en joc la gamificació o ludificació, per tal de potenciar la motivació dins de l’equip, així com conèixer als/les candidats/es des d’una perspectiva més dinàmica i natural.

La gamificació pot aplicar-se a partir de videojocs, aplicacions informàtiques, dinàmiques grupals, activitats d’oci i entreteniment, etc. No totes funcionen per a tot, cal triar l’opció adequada en funció de l’objectiu que es persegueix i dissenyar-la en funció del que es busca aconseguir.

Si les circumstàncies ho permeten, en els processos de selecció es poden aplicar alguns tipus d’estratègies lúdiques convocant a un determinat nombre de candidats/es i realitzar, en grup, una sèrie de dinàmiques i jocs conjunts. D’aquesta manera, els/les Talent Acquisition podem conèixer com responen els/les candidats/es a certes dificultats i com actuen en conseqüència. Podem observar, també, si presten atenció a les idees de la resta de l’equip, si es bloquegen, si proposen alternatives, si trien més el paper del/la líder o del/la seguidor/a, etc.

Parlant de gamificació ja a dins de l’empresa i per als/les empleats/des, un dels objectius primordials és fomentar el treball en equip, establir llaços entre els/les companys/es i fer “teambuilding”. A través de les iniciatives lúdiques que organitzi l’empresa, tots/es els/les treballadors/es tenen l’oportunitat de participar, aportar la seva pròpia idea i generar una estratègia conjunta per “guanyar” el joc.

Com hem dit, la gamificació contribueix a millorar la motivació dels/les empleats/des, ja que realitzar activitats d’entreteniment els proporciona més energia i una actitud més positiva a l’hora d’afrontar el treball diari i, al mateix temps, reforça el sentiment de pertinença a l’empresa i augmenta el compromís amb ella.

D’altra banda, la gamificació també pot resultar molt útil dins de l’àrea de formació, sobretot per:

  • Adquirir noves habilitats.
  • Aprendre a gestionar el temps i els recursos disponibles: es busca guanyar temps i no perdre’l en estratègies que no aportin, sinó que sumin.
  • Detectar errors per posteriorment modificar-los i corregir-los.
  • Potenciar els punts positius i capacitats de cada empleat/da.
  • El respecte entre companys/es.
  • Ambició i cooperació per arribar més lluny junts/es.
  • Major desenvolupament del sentit comú.
  • Millorar les habilitats socials.

La gamificació contribueix a que els processos com l’avaluació de l’acompliment o altres tests més rutinaris es realitzin amb la major motivació i eficiència, potenciant els punts forts i treballar sobre els febles.

Quan s’obté una victòria en una estratègia de ludificació, l’empleat/da se sent motivat/da, reconegut/da i valorat/da, i això repercuteix positivament en la proximitat entre empleat/da i l’empresa, a més de conscienciar-los/es sobre el paper essencial que té cadascun/a en ella. Alhora, aporta més seguretat a l’hora d’acceptar nous reptes i canvis, així com més confiança en un/a mateix/a.

A K-LAGAN la diversió és un dels nostres 10 manaments 😀 així que no podien faltar estratègies de gamificació dins dels nostres processos i accions corporatives. Un dels exemples més recents han estat les activitats de “teambuilding” que vam realitzar amb els nostres equips de Barcelona el passat mes de març. En elles, tots/es els/les treballadors/es vam gaudir d’una tarda de paintball i espectacle de màgia, que ens van permetre potenciar habilitats de cooperació, fomentar el treball en equip, així com gaudir i divertir-nos millorant la motivació dins l’empresa.

Escrit per Marta PeñaMarta Peña

Talent Acquisition

Back To Top