skip to Main Content
El Talent Com A Valor Afegit

El talent com a valor afegit

Sovint parlem d’estratègies per captar i fidelitzar el talent i de com afrontar l’enorme demanda de talent. Però què és realment el talent?

Si busquem la definició de talent a l’Institut d’Estudis Catalans, aquesta el relaciona amb una especial aptitud intel·lectual, capacitat natural o adquirida per a certes coses. En l’àmbit empresarial aquesta definició no és suficient, ja que no va relacionada amb la generació de valor afegit. Per entendre el talent a les empreses, és important tenir en compte 4 factors:

  • Habilitat: saber fer
  • Capacitat: poder fer
  • Actitud: voler fer
  • Circumstàncies: que et deixin fer

Algú amb talent és aquella persona que aporta un valor afegit als resultats d’allò que realitza, compaginant les seves habilitats amb capacitats i actituds; que només es donen en determinades condicions i circumstàncies. Aquesta persona va més enllà d’exercir una tasca seguint unes instruccions o objectius predeterminats, en uns terminis temporals fixats prèviament que el portin a aconseguir els resultats esperats. Aquesta persona talentosa va més enllà i aporta un valor afegit no contemplat en aquests processos estandarditzats.

Per això, actualment, les empreses entenen el talent com la generació de valor afegit a la feina que un/a realitza. La persona que té talent és també aquella que disposa de flexibilitat i empatia, que pugui adoptar diferents punts de vista davant el mateix problema. Ha de saber treballar en equip, amb una gran capacitat d’anàlisi i sense por a arriscar-se quan està segur/a de si mateix/a.

A partir del que ja sap que funciona, la persona amb talent pot generar noves idees i corregir errors a més de continuar fent el que funciona i deixar de banda el que no. Aquesta actitud no és necessàriament innata, però sí que és possible treballar-la i perfeccionar-la a través de: l’estudi i/o anàlisi, l’intercanvi d’idees i metodologies, el treball en equip, l’esforç i el treball personal.

Escrit per Radu BretónRadu Bretón

Talent Acquisition

Back To Top