skip to Main Content
Del CV A La Marca Personal

Del CV a la marca personal

El currículum vitae (CV) no s’ha extingit, ni en format paper, ni en pdf ni virtualment, no ha variat el seu ús, però sí que ha canviat bastant el seu contingut i, fins i tot, el seu disseny per destacar entre els seus semblants.

L’augment de la desocupació i el conseqüent increment de la recerca d’un lloc de treball, sumat a l’aparició i sofisticació de les noves tecnologies i l’arribada dels portals de feina i les xarxes socials, ha derivat, d’uns anys ençà, cap a una transformació considerable d’aquell primer document escrit en paper de diverses pàgines, encapçalat per les nostres dades personals i on presentàvem la nostra experiència laboral i acadèmica amb tot luxe de detalls.

D’una banda, l’augment de persones aplicant i participant en processos de selecció ha repercutit en el temps que dediquen els departaments de recursos humans a filtrar tants CVs. Per això ha sorgit la necessitat de sintetitzar i anar cap allò més concret i important de la nostra experiència laboral i acadèmica, així com afegir esquemàticament les nostres competències i habilitats laborals, per assegurar-nos ser llegits i destacar entre els altres en els processos de selecció.

El canvi del paper al CV digital, ja sigui com a document, infogràfic o presentació en una xarxa social com LinkedIn, Xing o altres, ens ha permès arribar més lluny, fins i tot a aquelles empreses que crèiem inassolibles. En el moment que ens creem un perfil públic a qualsevol xarxa professional estem generant ja la nostra marca personal pública i accessible per a qualsevol empresa, que podrà conèixer gairebé sense necessitat de demanar-nos més informació prèvia a l’entrevista.

Arribats a aquest punt, des de selecció, ja no només busquem experiència, sinó que valorem moltíssim un altre tipus d’informació:

Les nostres aptituds. Em refereixo a les famoses “skills” de LinkedIn. Resulta molt útil saber aquelles eines, metodologies, idiomes i altres coneixements que tenim.

Les funcions que hem exercit i els projectes que hem liderat o en els quals hem format part.

Els resultats aconseguits en cada experiència i l’aprenentatge rebut.

Les motivacions, actitud i ambició professional que tenim per al lloc de treball sol·licitat.

En qualsevol cas, el CV sempre ha d’estar enfocat al procés de selecció en el qual apliquem. Per exemple, si no tenim experiència en management però estem aplicant per a una posició de Project Manager, haurem de posar tot el nostre esforç per transmetre el nostre interès i potencial per a aquesta posició.

El format dependrà del sector en què estiguem interessats, però, el currículum ha de correspondre a les nostres necessitats i desitjos professionals i haurà de despertar l’interès dels reclutadors en ell, més que a la resta de currículums pendents de llegir.

Si alguna cosa es manté intacte i viu al CV, és l’oportunitat d’obrir portes a nous reptes i oportunitats. L’evolució va lligada a la dinàmica del mercat laboral i al ràpid avanç tecnològic, per la qual cosa haurem d’anar readaptant la nostra marca personal al context laboral, social i tecnològic de cada època.

Escrit per Kerena IglesiasKerena Iglesias

Talent Acquisition

Back To Top