skip to Main Content

Bluetooth stereo/mono headsets hardware design

Client

Telecomunicacions

Servei

Bluetooth stereo/mono headsets hardware design

Projectes / Productes

  • Assegurament de la correcta implementació del layout de PCB d’acord a restriccions de alta freqüència i espai.
  • Gestió de e-BOMs, especificacions, programes de reducció de costos, cicle de vida de producte, millores, etc.
  • Coordinació de disseny i/o processos externs.
  • Coordinació amb desenvolupadors de firmware i operacions.
  • Suport hardware en processos de certificació.
Back To Top