skip to Main Content
Avaluació De L’acompliment

Avaluació de l’acompliment

S’ha parlat molt de les diferents generacions que conviuen avui en dia a les empreses: la de Baby Boomers, Generació X, Generació I (millennials), i la Generació Z, que comença a entrar amb força al mercat laboral, cada vegada més digital i tecnològic. Un dels aspectes que caracteritza les 3 últimes, que suposen més del 65% de la força laboral, és el desig i necessitat de tenir feedback sobre el seu acompliment.

El sistema de feedback per excel·lència és el sistema d’avaluació de l’acompliment. L’abast de la seva implantació dependrà de la cultura de l’empresa, de la seva estructura, dels seus objectius i dels seus recursos. Serà també l’empresa qui marcarà la periodicitat de la mateixa, sent recomanable que es faci de forma semestral o anual.

Aquest sistema porta com a objectiu principal el d’establir una reunió de feedback completa entre responsable i professional, on es tracten els punts forts del/la treballador/a, les seves àrees de millora, les seves motivacions de futur, i es formalitza un pla d’acció per afavorir el desenvolupament del/la professional dins de l’empresa.

Existeixen 3 tipus d’avaluació:

  • 90º: Autoavaluació del/la professional, i avaluació descendent de responsable a subordinat/da.
  • 180 º: El/La professional s’autoavalua, rep l’avaluació del seu responsable, així com dels seus companys/es i/o clients/proveïdors.
  • 360º: El/La professional s’autoavalua, rep l’avaluació del/la seu/va responsable, dels/les seus/ves companys/es, clients/proveïdors, i també pels seus/es subordinats/des.

El contingut estarà marcat també per la cultura, objectius, procediments i necessitats de l’empresa. Es poden avaluar els valors, les competències (d’empresa, de rang i/o de lloc), i els objectius d’aquell lloc de treball. A partir d’aquí s’identifiquen les fortaleses i les àrees de millora del/a empleat/da avaluat/da. Cal llavors, establir un pla d’acció per aprofitar les habilitats de cada un/a i tractar de millorar les debilitats amb formació i desenvolupament professional. És un moment fantàstic també per parlar de les expectatives de futur i de com poden encaixar en el funcionament, estructura i estratègia de l’empresa.

Què ens aporta l’Avaluació de l’Acompliment?

És important per a l’empresa la implantació d’un sistema d’aquestes característiques ja que, entre altres coses, podrà remarcar amb cada empleat/da els objectius estratègics i de negoci en tots els nivells organitzatius, desenvolupar una cultura organitzativa que faciliti les conductes desitjades per dur a terme aquests objectius, així com mesurar l’ajust entre les capacitats de les persones i els requeriments del lloc. De la mateixa manera, aconseguirà involucrar les persones amb els objectius, motivar-les i estimular-les per aconseguir resultats eficaços.

No menys important és aquest sistema per al/la empleat/da. Li permet conèixer com s’està desenvolupant en el seu lloc, obtenir reconeixement pel que està fent bé, i identificar allò que ha de millorar, pactant un pla d’acció que pot incloure formació i desenvolupament del seu perfil professional, així com exposar davant el seu/va responsable cap a on vol encaminar la seva carrera professional, la qual cosa s’ha d’incloure en el pla d’acció ja esmentat.

Malgrat tot el descrit en les línies prèvies, el feedback entre responsable i empleat/da, a dia d’avui, no s’ha de limitar a que passi una o dues vegades l’any. Les noves corrents en la matèria ja parlen d’un feedback continu, a través de seguiments setmanals, mensuals o trimestrals, reunions, grups de treball o enquestes.

El/la empleat/da ja fa molt temps que ha deixat de ser un recurs per a l’empresa, i ha passat a ser un actor imprescindible per a la consecució dels objectius de la mateixa.

Escrito por Robert PérezRobert Pérez

Career Development Manager

Back To Top